Skolas blogs

2.3.18

Erasmus+ projekta dalībnieku ekskursija uz Pašvaldības SIA "Valgums-S"notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.


Erasmus+ projekta dalībnieki 21. februārī devās uz Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Tur iestādes darbinieki iepazīstināja zinātkāros projekta dalībniekus ar ūdens attīrīšanas iekārtām un pastāstīja par procesiem, kas tajās iekārtās notiek. Notekūdeņu attīrīšanas process sastāv no 4 stadijām: priekšatīrīšana, bioloģiskā attīrīšana, nostādināšana, dūņu atūdeņošana.Visi Salaspils notekūdeņi ienāk pieņemšanas kamerā ar sūkņiem. Attīrītie ūdeņi, izplūstot caur plūsmas mērītāju un caur izlaides kolektoru, nonāk Daugavā.
Reizi gadā tiek veikta Daugavas ūdens analīze- tiek ņemti paraugi divās vietās: virs un zem attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas. Tie nedrīkst pārsniegt pieļauto piesārņojošo vielu daudzumu upē.


Tika pastāstīts, ka lielu postu nodara intensīvi nokrišņi kā, piemēram, lietus, kas traucē šim ūdens attīrīšanas procesam. Par to sīkāk pastāstīja Pašvaldības SIA "Valgums" inženieris Māris.



 (Rakstu sagatavoja Denīza Rakstiņa un Maija Marija Ozola , 9.c klase)