Skolas blogs

27.9.16

Mācāmies par drošību!

22. septembrī 1.a un 1.b klases skolēni kopā ar citiem pirmklasniekiem skatījās leļļu teātra izrādi "Skursteņslauķis". Skursteņslauķi atgādināja, ka rīkoties ar uguni ir bīstami. Skolēni izrādes notikumus atspoguļoja savos zīmējumos. Mums ļoti patika atraktīvie tēli un jautrās dziesmiņas. Skolotājas Agita un Inita