Skolas blogs

14.5.19

VIENA MAZA MUIŽA

           Salaspils 1.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa bērni piedalījās ikgadējā Bibliotēku nedēļā Salaspils novada bibliotēkā. Bērnu un jauniešu nodaļā notika radošā animācijas darbnīca kopā ar mākslinieci – animatori Daci Liepu.

Rezultātā tapa pašu veidota animācijas filmiņa „Viena maza muiža”, kurā atpazīstam mūsu Salaspils dārgumu Doles salā – Doles muižu, kurā atrodas Daugavas muzejs. Dziesmu iedziedājuši Rīgas PII „Zeltābele” bērni.
Mūsu veidotā animicājas filma „Viena maza muiža” piedalījās bērnu un jauniešu animācijas filmu festivālā – konkursā „DEBESSmANNA”, kas notika Rīgā, 11.maijā, kinoteātrī „K.Suns”. Festivālā tika iegūta nominācija par kultūrvēsturiskā objekta aktualizēšanu.
Vēlreiz sakām lielu paldies par iespēju piedalīties Bibliotēku nedēļā Salaspils novada bibliotēkai, paldies māksliniecei - animatorei Dacei Liepai par zināšanām un iespējām veidot animācijas filmu, PII Zeltābele bērniem par dziesmiņas iedziedāšanu, mūsu skolēniem pašiem par radošo darbošanos!

Salaspils 1.vidusskolas
vizuālās mākslas pulciņa skolotāja
Gunta Lagzdiņa


11.5.19

Animācijas filma "VIENA MAZA MUIŽA"

Piedāvājam noskatīties Bibliotēku nedēļā tapušo animācijas filmu "Viena maza muiža", ko veidoja Salaspils 1.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa skolēni mākslinieces - animatores Daces Liepas vadībā.

10.5.19

Tapa jauna animācijas filma "Viena maza muiža"


Salaspils 1.vidusskolas vizuālās mākslas pulciņa bērni piedalījās ikgadējā Bibliotēku nedēļā Salaspils novada bibliotēkā. Bērnu un jauniešu nodaļā notika radošā animācijas darbnīca kopā ar mākslinieci – animatori Daci Liepu. Bērniem bija iespēja uzzināt par to, kas ir nepieciešams un kā top animācijas filmas – cik daudz cilvēki iesaistīti animācijas tapšanas laikā un cik daudz zīmējumu jāuzzīmē, lai taptu filmiņa.  Visinteresantāk bija uzzināt par latviešu režisores Rozes Stiebras animācijas filmas „Saule brauca debesīs” tapšanas gaitu, kurā Dace Liepa ir galvenā māksliniece – animatore. Pēc bagātīgām sarunām bērni ķērās pie radošā darba, lai izveidotu savu animācijas filmu. Daži no plastilīna veidoja tēlus, citiem bija uzdevums izdomāt un izveidot fonus, vēl daži iesaistīja filmiņā nesen pašu veidotos apavu tēlus! Kāda aizrautība un prieks bija vērojams bērnu sejās! Kad viss nepieciešamais bija izveidots, māksliniece Dace stāstīja un rādīja kā notiek filmēšana, kā arī paši bērni varēja iesaistīties šajā procesā. Rezultātā tapa pašu veidota animācijas filmiņa „Viena maza muiža”, kurā atpazīstam mūsu Salaspils dārgumu Doles salā – Doles muižu, kurā atrodas Daugavas muzejs. Dziesmu iedziedājuši Rīgas PII „Zeltābele” bērni.
Mūsu veidotā animicājas filma piedalās bērnu un jauniešu animācijas filmu festivālā – konkursā „DEBESSmANNA”, kas notiek Rīgā, 11.maijā, plkst. 16.00, kinoteātrī „K.Suns”.
Sakām lielu sirsnīgu paldies māksliniecei – animatorei Dacei Liepai par fantastisko iespēju uzzināt daudz ko jaunu gan klausoties, gan darbojoties, Salaspils novada bibliotēkas direktorei Daigai Orbidānei un Bērnu un jauniešu nodaļas vadītājai Initai Siņicai par uzaicinājumu piedalīties Bibliotēku nedēļā, kā arī Bērnu un jauniešu nodaļas  bibliotekārēm Laurai Ozoliņai un Jūlijai Vdovičenko par atbalstu un rūpēm radošajā procesā!

Salaspils 1.vidusskolas
Vizuālās mākslas pulciņa skolotāja
Gunta Lagzdiņa