Skolas blogs

17.11.11

Saruna – uzticēšanās un risinājumi

Laikam jau tikai „tiekoties sarunā” mēs varam uzzināt kaut ko vairāk viens par otru, noskaidrot, kas iepriecina, kam jāvērš uzmanība. Sarunā mēs varam saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un meklēt kopīgus risinājumus.
Tāpēc 16. novembrī aicināju 7. -12. klašu pārstāvjus runāt par aktuālo skolā. Protams, jautājums Nr. 1 bija – ēdnīca un garā rinda pusdienās starpbrīdī pēc 5. stundas.
Aktīvākie sarunas uzturētāji bija vidusskolēni, un prieks, ka arī 8.a klases pārstāvji paguva pa starpu uzdot savus sagatavotos jautājumus.
Zinu, ka ir vēl daudz jautājumu, ierosinājumu, jo viena starpbrīža 20 minūtes ir par īsu, lai visu izrunātu.
Tāpēc turpinājums būs 23. novembrī pēc 4. stundas turpat, 39. kabinetā.
Esmu pārliecināta, ka šī forma – saruna – būs pozitīvs atklātības instruments, kas sekmēs savstarpēju uzticēšanos un sadarbību dažādu labu skolas lietu īstenošanā.

P.S. 
16. novembrī vienojāmies, ka no 21. novembra izmēģināsim šādu „ēšanas modeli”:
pēc 3. stundas ēd: 1., 2. klases un 5. klases, pievienojas 11.un 12. klases
pēc 4. stundas ēd: 3., 4. klases un 6. klases, pievienojas 10. klase
pēc 5. stundas ēd: 7. -. 9. klases.
Arī par šo varēsim jau izteikt savu redzējumu 23. novembrī.

Lai mums izdodas turpinājums!