Skolas blogs

12.12.11

Aicinājums

Ir pienācis Ziemassvētku laiks. Domājot par līdzcilvēkiem, Salaspils 1. vidusskola aicina iesaistīties labdarības akcijākuras laikā skolnieki ziedo dažāda veida saldumus, našķus (ko katrs var atļauties atnest), tādējādi sveicot svētkos Salaspils sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas – daudzbērnu ģimenes, personas ar ierobežotām, spējām un pensionārus.
Lūgums klašu audzinātājiem informēt skolniekus par šo akciju un savākots ziedojumus nodot sociālajai darbiniecei Elvīrai, 56. kabinetā līdz 22. decembrim; tālāk tie tiks dāvināti Salaspils Sociālā centram.