Skolas blogs

31.3.14

Spēks ir tīrā jūrā

Spēle „Jūras saimnieku parlaments” tika organizēta jūras glābšanas kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” ietvaros un tajā piedalījās 19 Latvijas skolu komandas. Skolu komandām vajadzēja pārstāvēt 12 jūrā un to krastā saimniekojošās nozares: jūras transportu, lielo ostu pārvaldītājus, zivjsaimniecību, lauksaimniecību, vietējās kopienas, tūrismu, drošību un aizsardzību, piekrastes pašvaldības, atjaunojamās enerģijas ieguvi, kultūras un vēsturiskā mantojuma aizsardzību, zinātni, vides aizsardzību.
Mūsu komanda – Evelīna Avlasina, Valters Bukovskis, Henrijs Elzessers (10 kl.), Evita Cirša (11.kl.) izzināja un pārstāvēja zivsaimniecības nozari.
Pēc nozaru ekspertu vērtējuma Salaspils 1. vidusskolas komanda savu nozari prezentēja un pārstāvēja vispārliecinošāk. Tādējādi iegūstot 1. vietu.