Skolas blogs

27.10.14

Sākumskolas runas konkurss

23.oktobrī notika sākumskolas “Runas konkurss”, kurā piedalījās divi labākie dzejoļu runātāji no katras klases.
Šogad par “Runas konkursa” tēmu izvēlējāmies Aspazijas un Raiņa daiļdarbus, gatavojoties dzejnieku jubilejai.
Paldies visiem sākumskolas skolēniem par sagatavotajiem dzejoļiem, kuri izskanēja katrā klasē!

1. - 2.klašu laureātu godā tika:
        Sindija Paula Lūse 2.c – 1.vieta
        Dārta Ķemlere 1.c – 2.vieta
        Markuss Ulmanis 2.b – 3.vieta
        Gustavs Dosbergs 1.b – atzinība

3. – 4.klašu laureātu godā tika:
        Matīss Toms Ķiploks 3.a – 1.vieta
        Sandija Aleksa Štikova 4.a - 2.vieta
        Melisa Kovaļova 3.b – 3.vieta
        Kate Eisaka 4.a - atzinība


Skolotāja Inga Grima