Skolas blogs

17.4.15

Miniphänomenta eksperimentu stacijas

Nebijušu interesi par skolas gaiteņos notiekošo šonedēļ izrāda skolas audzēkņi. Viņi nemitīgi darbojas ap dažādām fizikas un dabaszinātnes parādības izskaidrojošām ierīcēm.

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) ceļojošā izstāde, izglītojošais projekts «Miniphänomenta» jeb «52 aizraujoši eksperimenti mācību stundām un starpbrīžiem» apskatāms skolas gaiteņos līdz 24.04.Projektā ietilpst vairāki desmiti tehnisko ierīču, kas palīdz skolēniem izprast dažādus fizikas procesus, apjaust dabā notiekošās parādības.

Līdztekus citiem šīs ceļojošās izstādes mērķiem tā ir iespēja skolām pašām izgatavot tādas iekārtas. Vērtīga būtu bērnu vecāku iesaistīšanās iekārtu izgatavošanā. Ceram, ka skolēnu vecāki neatteiks palīdzību materiālu sagādē un līdzdarbosies izzinošo stendu izgatavošanā.