Skolas blogs

23.10.15

Sākumskolas runas konkurss

21. un 22. oktobrī notika sākumskolas "Runas konkurss", kurā piedalījās divi labākie dzejoļu runātāji no katras klases. Šī gada tēma bija "Dzeja nemelo". Paldies visiem sākumskolas skolēniem par skaistajiem dzejoļiem, kuri izskanēja katrā klasē!

Sākumskolas „Runas konkursa” laureāti 1. klašu grupā

1.vieta Rihards Vladimirovs 1.c
M.Cielēna „Rūķītis”

2.vieta Gustavs Lipenīts 1.c
Dz.R.Zemzare „Gribulītis”

3.vieta Estere Kapacina 1.d
P. Brūveris „Varavīksne”

Atzinība Ume Zēberga 1.b
M.Cielēna “Īsta princese, īsts princis un īsta saule”

„Runas konkursa” laureāti 2. klašu grupā

1.vieta Markuss Feifers 2. b
F.Bārda „Maza cilvēka vakara lūgšana”

2.vieta Gabriela Ježaka 2.b
P.Brūveris „Nebaidies, tēt”

3.vieta Kristaps Kalniņš 2.c
V. Lukss „Par kabatām”
„Runas konkursa” laureāti 3. klašu grupā

1.vieta Sindija Paula Lūse 3.c
J.Rainis „Pamācība par mēnesi un zvaigznēm”

2.vieta Jete Modnika 3.a
J.Rainis „Grāmata”

2.vieta Emīls Petrovskis 3.d
M.Čaklais „Brīnums”

3.vieta Daniela Šeļagova 3.a
J.Rainis „Vijolīte”

„Runas konkursa” laureāti 4. klašu grupā

1.vieta Sanija Priede 4.a
I.Ziedmane „Vārdurati”

2.vieta Krišjānis Āboltiņš 4.a
P.Brūveris „Sarkankalna spoku stāsts”

3.vieta Amanda Griškāne 4.b
E.Mārtuža „Meža pļava”

3.vieta Ričards Pinkulis 4.c
L.Vāczemnieks „Desmit pret vienu”

Atzinība Paula Marta Alksne 4.c
Aspazija “Dadzītis”
Sakumskolas MK vārdā skolotāja Inita Zalaka