Skolas blogs

7.12.15

Nodarbība par stikla šķirošanu

4.decembrī 4.-6. klašu skolēniem notika nodarbības par stikla šķirošanu.

Kāpēc ir svarīgi šķirot stiklu?

Tiek taupīti resursi/materiāli. Tā ir vides saudzēšana, lai stikls nenonāk vidē, kur tas nesadalās, kur cilvēks vai dzīvnieks var sagriezties ar kādu stikla lausku. Stiklu var pārstrādāt bezgalīgi daudz reižu, tāpēc būtu bezatbildīgi izmest stikla pudeles un burkas sadzīves atkritumos, kur to dzīves cikls beidzas

Cik reizes var pārstrādāt stiklu?

Bezgalīgi daudz reižu, jo kvalitāte nemainās.

Kādas krāsas konteineri ir Salaspilī un ko tajos met?

Zaļajos - stiklu; dzeltenajos - plastmasu un alumīniju; zilajos - kartonu un papīru, melnajos vai zaļajos - sadzīves atkritumus

Kāda veida stikla iepakojumu nedrīkst mest konteineros, kas domāti stiklam?

Tikai stikla pudeles un stikla burkas.

Kādus stikla izstrādājumus nedrīkst mest konteineros, kas domāti stiklam?

Logu un spoguļu stiklu, stikla glāzes un traukus, spuldzes (ir arī pareizi, ja viņi min, ka nedrīkst mest keramikas vai porcelāna pudeles vai traukus)

Kādam ir jābūt stikla iepakojumam, kad to met stiklam domātajā konteinerī?

Tīram (bez ēdiena vai dzēriena paliekām) un bez vāciņa (vāciņš jāiemet dzeltenajā konteinerī)