Skolas blogs

26.6.18

Erasmus+ projekts “My World in the Drop of Water” Salaspils 1.vidusskolā ir noslēdzies!Erasmus+ projekts “My World in the Drop of Water” Salaspils 1.vidusskolā ir noslēdzies!

Ir noslēdzies divu gadu projekts, kurā bija iesaistītas skolas no 6 valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Nīderlandes, Portugāles  un Turcijas.
Projekta laikā tika realizētas 3 skolotāju starptautiskās sanāksmes un 3 skolēnu grupu īstermiņa apmaiņas. Īstenojot galveno projekta mērķi, dalībvalstu skolas izveidoja ierīci ūdens parauga paņemšanai no ūdens tilpnēm, pēc tam veicot ūdens kvalitātes noteikšanu un analīzi.
Skolēni iesaistījās arī dažādās citās aktivitātēs: zīmējumu konkursos par ūdeni, veidoja prezentācijas par ūdens objektiem, apmeklēja ūdens laboratorijas un attīrīšanas iekārtas, organizēja foto konkursu un veidoja izstādi, piedalījās Eko nedēļā un Daugavas krasta sakopšanas talkā, modelēja ūdens parauga iegūšanas ierīci, veidoja ūdens objektu skulptūras u.c.
19. un 20.jūnijā notika projekta dalībvalstu skolu koordinatoru pēdējā sanāksme Viļņas Inženierijas licejā. Sanāksmē tika izvērtēts projekta darbs un pasniegti sertifikāti.
Piedalīšanās šajā projektā deva iespēju skolēniem pielietot programmēšanas un modelēšanas prasmes, apzināt ūdens aizsardzības nozīmi, uzlabot valodas prasmes, iepazīt citu valstu kultūru un vēsturi.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kuri iesaistījās šajā projektā, un skolas administrācijai, kura sniedza atbalstu!

Salaspils 1. vidusskolas  skolotājas:
Lūcija Sniķere
Gunta Lagzdiņa