Skolas blogs

12.2.12

Valodas vieno, skolēni „čivina”


Latvija ir vienīgā valsts, kurā runā un runās latviešu valodā, tomēr mēs nedzīvojam kā uz vientuļas salas. Mēs ceļojam, un pie mums brauc cilvēki no citām valstīm. Mēs draudzējamies, sadarbojamies un arī konkurējam ar citām valstīm, ar cilvēkiem, kuri runā citās valodās. Tāpēc ir noderīgi, ja mēs pārvaldām vairākas valodas, ne tikai savu dzimto, ja mēs varam sevi un savas domas, idejas un ieceres prezentēt citās valodās.

Svešvalodu mēneša ietvaros jau trešo gadu organizējam konkursu „Valodas vieno”, lai skolēni varētu radoši izpausties svešvalodās, kuras viņi pārvalda. 8.februārī mūsu skolā notika šī konkursa I kārta, kurā tika dziedāts, deklamēts un rādīti triki. Šogad tika pieteikti 23 priekšnesumi no 6.-12.klasei. Labākie 13 dalībnieki tika izvirzīti uz noslēguma pasākumu, kas notiks 22.februārī kultūras namā „Enerģētiķis”.

Lai gan priekšnesumus sagatavot patraucēja lielais sals, dalībnieku netrūka. Šogad ļoti aktīvi bija 6. un 7.klašu skolēni. Patīkami pārsteidza radošie vidusskolēnu priekšnesumi. Ja iepriekšējos gados vairāk skolēni dziedāja, tad šogad vairāk tika deklamēti dzejoļi. Prieks, ka skolēni aktīvi piedalās svešvalodu mēneša organizētajos pasākumos, un tie tiek uztverti jau kā ikgadēja tradīcija, kā izaicinājums un laba iespēja apliecināt sevi, nevis obligāts piespiedu pasākums.

Svešvalodu mēnesis vēl nav beidzies, jo 16.februārī notiks konkursa „Valodas vieno” I kārta 1.-5.klašu skolēniem. Un vēl, vai pamanījāt Twittera putniņus skolas foajē? Skolēniem tika dota iespēja „iečivināt” savu mīļāko teicienu, novēlējumu svešvalodās. Paldies „čivinātājiem”!


sk. Inese