Skolas blogs

13.4.12

Mazliet par Mākslu dienām

Salaspils 1.vidusskolā Mākslu dienas ritēja pēc Pavasara brīvlaika.

Iesāka skolotāji, kuri veidoja Muzikālo stāstu krāsās. Šļakstot krāsām un švīkstot otām (vai cimdiem!), 20 minūšu laikā tika uzgleznotas sajūtas, kas radās klausoties dažādus mūzikas stilus. Kāpēc tik īss laiciņš? Tieši tik garš taču ir "garais" starpbrīdis!

Radošajā darbnīcā skolotājas Aijas vadībā pamatskolas un vidusskolas skolēni no dažādiem materiāliem veidoja cilvēku kustībā. Tika izmantotas metāla un plastmasa stieples, pogas, plastilīns, plastika, pat koku zari u.c. materiāli. Locīja, pina, sēja un veidoja šos materiālus, līdz tika radīts cilvēks un vēlamā kustība.Konfekšu puķes skolēni mācījās gatavot skolotājas Margaritas darbnīcā.
Jā, apēst "končas" jau nav māksla, bet
radīt no tām puķi
un pat veselu pušķi - lūk, tā ir
māksla!


Arī skolas medmāsiņa un skolotāji, kā, piemēram, es, bijām vienkārši sajūsmā par iespēju radīt ko
skaistu pašu spēkiem, ko var izmantot gan dāvanai, gan kā
dekoratīvu ziedu kompozīciju mājas vāzei vēl pirms dabas atmošanās.

Sākumskolas skolēni gaidīja putnus ne tikai atlidojam dabā, bet arī paši centās darināt katrs savu putniņu.
Putnu pagatavošanā tika izmantoti lokanie bērzu un pūpolzariņi,
dzija, krāsainais kartons un spalviņas,
lai putniņi salidotu klasēs.


Jā, manījām tos arī ķiršu zaros skolas vestibilā.


Ne tikai putni, kukaiņi un citi zvēri, bet arī kaķi taču mostas pavasarī.
Tos bērni darināja Vizuālās mākslas pulciņā. Kad katrs bija savu mincīti izvadājis pie saitītes, tika sarīkota kaķu izstāde, nu gluži kā Ķīpsalā.
Vēl Mākslu dienu neatņemama sastāvdaļa ir Muzikālais rings, kur sacentās pamatskolas un vidusskolas klašu pārstāvji. Jā, sākot no savas komandas prezentācijas un mūziķu atpazīšanas līdz pat dungošanas un dziesmu teksta atminēšanai. Un vēroja to visu bargā žūrija, kā rezultātā, protams,
katra komanda saņēma savus nopelnus.
Arī jaunie komponisti, kuri ieguva godalgotas vietas pirmo reizi notiekošajā Mūzikas olimpiādē, uzstājās un priecēja mūs ar saviem skaņdarbiem un dziesmu izpildījumiem. Neliels šī koncerta ieskats ir redzams skolas mājas lapā.
Noslēdzot Mākslas dienas skolas vestibilā tika radīta virtuālā izstāde, kura, savukārt, ir aplūkojama iepriekšējā rakstā. Tajā katrs, gan liels, gan mazs, varēja aplūkot ko nu zīmējuši, gleznojuši un meistarojuši mājturības un vizuālās mākslas stundās gada garumā. Uz tikšanos nākošgad Mākslu dienās!