Skolas blogs

8.11.13

Ko skolotāji dara brīvlaikā?
Kolčesteras pils parkā daudz skaistu un drošu vāverīšu.
 Kamēr skolēniem bija iespēja atvilkt elpu no mācībām, skolotāji apmeklēja kursus, piedalījās semināros un sanāksmēs, kā arī devās ekskursijā uz Rēzeknes pusi.
Vēlos pastāstīt par to, ko šajā laikā pieredzēju es. Rudens brīvlaika nedēļā devos mācību braucienā uz Lielbritāniju, lai piedalītos kursos. Šāda iespēja man bija, jo iesniedzu projekta pieteikumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā, un projekts tika apstiprināts.
Šie kursi bija matemātikas un zinātņu skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm par valodas un satura integrētu apguvi, par to, kā mācīt savu mācību priekšmetu angļu valodā.
Kursi notika Anglijas pilsētā Kolčesterā. Kursu laikā es dzīvoju viesģimenē, kur varēju gan uzzināt daudz jauna par dzīvi Anglijā, gan baudīt nacionālos ēdienus, gan uzlabot savu angļu valodu, esot tās dabiskajā vidē.
Pirms kursu sākuma mēs - trīs grupu dalībnieki devāmies vienas dienas ekskursijā uz Londonu. Londonā bija iespēja iepazīt Zinātnes muzeju un Dabas vēstures muzeju. Lūk, dažas interesantas lietas, kas skatāmas Zinātnes muzeja matemātikas stendos!Napier's Bones - ar šo viegli iespējams reizināt un dalīt pat daudzciparu skaitļus.Eiklīda ģeometrisko ķermeņu kastīte.


Viens no pirmajiem datoriem Pegasus, izgatavots 1959. gadā.

Kursos piecu dienu garumā mēs apguvām daudz noderīgu metožu un paņēmienu, kuras izmantojamas gan stundās, kurās māca, integrējot svešvalodu, gan stundās, kurās māca dzimtajā valodā. Vienlaicīgi tika uzlabotas arī angļu valodas prasmes. To veicināja mērķtiecīgi sagatavoti izdales materiāli, kuros uzdevumi bija veidoti tā, lai mēs apgūtu matemātikas un zinātņu priekšmetos noderīgo vārdu krājumu, uzlabotu klausīšanās un runāšanas prasmes, lietotu gramatiski pareizas formas. Iepazināmies arī ar Lielbritānijā izdotajām mācību grāmatām.
 Pārtraukumos un pēc nodarbībām notika sarunas ar citu valstu skolotājiem, kurās uzzināju daudz par izglītības sistēmu citās valstīs, par skolotāja darba specifiku un atšķirībām, kā arī par citām atšķirībām dažādās valstīs.
Kursu noslēgumā devāmies uz Kembridžu. Tā ir ļoti skaista un vēsturiska pilsēta, kurā atrodas viena no prestižākajām universitātēm.


Matemātiskais tilts pār Kemas upi. Šis tilts sākotnēji esot celts bez skrūvēm un naglām. Upē laivo tūristi vai studenti. Laiva tiek vadīta ar kārti. Tilts savieno koledžas abās upes pusēs.
Skaistākā koledža - Karaļa koledža.


Tā bija lieliska iespēja gan papildināt savas profesionālās zināšanas, gan uzlabot svešvalodas lietošanas prasmes, gan iepazīt trīs skaistas, vēsturiskas Anglijas pilsētas.
Izmantot līdzīgu projektu iespējas iesaku jebkuram skolotājam – tā ir ļoti vērtīga pieredze.