Skolas blogs

20.11.13

LEGO pulciņš


Ar Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrības „Mārtiņsala” biedru iniciatīvu un Salaspils novada domes atbalstu, 2013. gada 1. augustā ir uzsākts Eiropas ekonomikas zonas instrumenta NVO projektu programmas finansēts projekts „Radi Radoši”. Projekta ietvaros no 2013.gada 1.oktobra Salaspils 1.vidusskolas telpās darbojas LEGO pulciņš, kurā ir trīs grupas: pirmsskola, sākumskola un pamatskola. 

Sestdien 02.11.2013. Rīgas Jauno Tehniķu centrā notika Latvijas pieaugušo LEGO fanu grupas LATLUG organizētais publiskais pasākums, kurā piedalījās gan ģimenes ar bērniem, gan pieaugušie LEGO entuziasti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kopā vairāk 100 dalībniekiem. Visu pasākuma laiku dalībnieki varēja aplūkot plašu LEGO modeļu izstādi, kurā pašmāju un kaimiņvalstu LEGO entuziasti bija izstādījuši gan savus paštaisītos modeļus, gan iespaidīgus un retus oficiālos LEGO komplektus.

Pateicoties LEGO kompānijai, kas katram mazajam dalībniekam bija sagādājusi mazu balviņu par piedalīšanos, kā arī balvas labākajiem katrā no četrām LATLUG organizētajām disciplīnām. Tās bija:

· Sacensības ar paštaisītu rallija LEGO mašīnu uz ātrumu braucot pa iezīmētu trasi;
· LEGO #9398 visurgājēju šķēršļu trase;
· Čima stafetes - trīs vārti, boulings un vārti ar rotējošu elementu;
· Klucīšu rakšana ar LEGO ekskavatoru, kas vadāms ar pulti (patiesībā trīs pultis kopā).

Salaspils LEGO pulciņš darbojas tikai vienu mēnesi un šīs bija pirmās sacensības, kurās piedalījāmies, tāpēc esam īpaši lepni par iegūtajām vietām:
Kristaps Šileiko 1.vieta ekskavatoru sacensībās;
Alens Gološčapovs 1.vieta LEGO #9398 paralēlais sprints
Čima stafetēs 2.vieta Mārtiņš Zuments; 3.vieta Markuss Gleizds.

Balvas pasniedza sacensību organizētājs LEGO vēstnieks Latvijā Lauris Kļaviņš. Gandarījums par iegūtām vietām un saņemtās balvas mudina vairāk apgūt LEGO tehnikas dažādās iespējas.