Skolas blogs

6.12.17

ERASMUS+ projekta dalībnieku diskusijas par ūdens aizsardzību Latvijā

Erasmus + projekta "My World in the Drop of Water" dalībnieki meklēja informāciju un diskutēja par Latvijas ūdeņu piesārņojuma galvenajām problēmām un iespējām tās risināt.
Skolēnu idejas un ieteikumi tika apkopoti plakātā.

Skolotāja Lūcija Sniķere