Skolas blogs

15.1.16

KOPĪBA UN SADARBĪBA.

MTU NI WATU (Tanzāniešu sakāmvārds).

Nozīme: Cilvēks ir cilvēki.

Skaidrojums: Cilvēks nevar pastāvēt, esot viens pats. Ikviena cilvēka izaugsmei vajadzīgi citi cilvēki.

Tādas dzīves vērtības kā kopība un sadarbība cilvēkiem palīdz veikt lielas un skaistas lietas.


Jaunais mācību gads vizuālās mākslas pulciņa bērniem iesācies jaukā kopībā un sadarbībā – tika saņemts uzaicinājums piedalīties žurnāla „Svētdienas rīts” veidošanā. Tas ir Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas izdevums. Izrādās, Tanzānijā (Āfrikā) jau četrus gadus dzīvo latviešu ģimene, kuri ir iepazinuši gan cilvēkus un viņu parašas, gan iemācījušies valodu. Mūsu pulciņam tika piedāvāts ilustrēt svahili sakāmvārdus no Tanzānijas, kuri nes sevī kādu noderīgu pamācību. 6.janvārī cītīgi domājām un vizuāli interpretējām tieši šo Tanzāniešu sakāmvārdu. Žurnāla veidotāji izvēlējās 6 zīmējumus, kurus varam aplūkot žurnāla janvāra numurā. Tie ir Robertas Hamzovas (2.c klase), Arvīda Valaiņa (4.a klase), Sindijas Iliško (3.b klase), Juliānas Ļovkinas (3.d klase), Viktorijas Dekterovas (4.a klase), Kristiānas Eglītes (5.a klase) darbiņi. Paldies šiem bērniem, kā arī Laurai Kramzakai (2.c klase), Paulai Vinterei (3.b klase), Madarai Potašai (3.d klase), Evai Dapševičai (5.a klase), par atsaucību, radošumu un neatlaidību!


Skolotāja Gunta Lagzdiņa.